people versus people blog. ram's landing log

people versus people: lemn-limbaj-sistem

Queer things said straight


Thursday, January 13, 2011

lemn-limbaj-sistem

Domnule Grigore Naslungău,
Prin prezenta vă facem cunoscute următoarele:

În urma cererii dvs înregistrate cu nr. 8984747395/13.13.2000, am eliberat adeverinţa pentru trimiterea formularului tip pe care trebuie să îl completaţi personal până la data de ieri, a.c.
Pentru a soluţiona cazul dvs este necesară depunerea formularului în cauză la Biroul de Relaţii cu Domnii. Odată îndeplinită procedura, vi se va elibera o adeverinţă care trebuie prezentată Oficiului pentru Înalte Trebi.
Vă rugăm să aveţi asupra dvs actul de identitate în original şi dublă copie, precum şi contractul de casă, actele maşinii proprietate personală, certificatul de deces al unuia din părinţi şi certificatele de naştere ale copiilor. Dacă, din diverse motive, nu posedaţi toate aceste acte, este necesar să înaintaţi o cerere la Oficiul Acte Inexistente pentru a primi adeverinţa de înlocuire a documentelor în cauză.
Programul Oficiului pentru Înalte Trebi este următorul:
vineri: 6-6:30
sâmbătă: 22-22:40

Pentru nedumeriri, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon existente pe site-ul instituţiei.

No comments:

Post a Comment