people versus people blog. ram's landing log

people versus people: Rugăciuni ridicole

Queer things said straight


Sunday, January 2, 2011

Rugăciuni ridicole

(Anul ăsta va fi special, a început special.)
Momentan prefer să postez chestioare. Cum ar fi Rugăciunea la vreme de trăsnete, fulgere şi grindină dintr-o carte de, evident, rugăciuni (ortodoxe) cu care ne-am delectat în întunecimea târzie a nopţii trecute.
Iată, deci, cum se speră a se-nmuia mânia zeului oamenilor moderni (denumire folosită strict cu sensul de ,,din zilele noastre"):

Doamne Atotputernice, Stăpânitorul şi Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte (1), ştim că am greşit la cer şi înaintea Ta, şi am mâniat bunătatea Ta, şi am pornit certarea Ta spre noi, şi suntem vrednici de cea mai cumplită certare a Ta. Însă, ştiind iubirea Ta de oameni, că precum este mărirea Ta aşa şi bunătatea şi milostivirea Ta, - cădem cu umilinţă la marea Ta milostivire, şi Te rugăm pe Tine, Cel ce nu vrei moartea păcătoşilor, îmblânzeşte-ţi şi-ţi întoarce groaznica Ta mânie de la noi nevrednicii robii Tăi, şi nu ne pierde cu dreapta Ta mânie întru fărădelegile noastre. Ci după obiceiul iubirii Tale de oameni şi după părinteasca Ta milă, îmblânzeşte şi încetează groaznicul glas al tunetului şi al fulgerului Tău (2), şi ne miluieşte pe noi, că ne-am spăimântat foarte (3).

Opreşte, Doamne, şi stinge focul mâniei Tale pornit asupra noastră, iar norii cei întunecaţi şi încărcaţi cu grindină stricătoare, risipeşte-i degrabă şi-i goneşte la munţi (4) şi în locuri pustii, unde nu este vieţuirea robilor Tăi (5). Iar nouă, slugilor Tale, ne trimite ploaie lină şi curată, numai cât este pentru trebuinţa şi roada pământului nostru, şi spre folosul norodului Tău.

Aşa, Stăpâne Doamne, cu puterea Dumnezeirii porunceşte degrabă văzduhului să stea în linişte şi să se arate senin, curat, vesel şi cu strălucire de soare (6), ca bucurându-ne şi mulţumind Ţie, să Te mărim pe Tine, Preabunule Dumnezeul nostru. Că bun şi iubitor de oameni eşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin." (din „Dai voinţă iei putere", Biblioteca Ortodoxiei)


Note:
(1) în completarea pleiadei patetice: ,,şi etc."
(2) a se citi de sub masă
(3) pentru un efect liric puternic era mai potrivit ,,ne-am foarte spăimântat", zic
(4) şi da, Doamne, ca şi cei de acolo să ştie sau să aibă rugăciunea asta la îndemână
(5) o revenire excelentă! iată logica de fier care îndoaie orice cârteli ca cea de mai sus. bine mutat.
(6) sau de lună

No comments:

Post a Comment